logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • KUR’AN-I KERİM TİLAVETİ VE TASHİH-İ HURUF EĞİTİMİ-1

MESLEK ELEMANI TANIMI

1. 24.06.1973 Tarihli ve 14574 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 2. 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1) 3. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,

GİRİŞ KOŞULLARI

  • 1. Okur-yazar olmak, 2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

İSTİHDAM ALANLARI

1. Kur'an harflerini mahreçlerine ve sıfatlarına uygun olarak seslendirmesi, 2. Tecvit kurallarını teorik olarak bilmesi ve uygulaması, 3. Kur'an'ın tamamını talim usullerine, tecvit kurallarına göre okuması,

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca düzenlenen Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan; İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Öğretmeni veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Alan Öğretmeni olarak atananlar, 2. Öğretmen bulunamaması halinde bu alanlara öğretmen olarak atanacak nitelikte olanlar, 3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile belirlenmiş olan İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Değerlendirme, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;  Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetler,  Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,  Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır. 2. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir. 3. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

90

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ