logo
logo
logo
logo
logo

TARİHÇE

2005 Şubat ayında yetişkin eğitimi faaliyetine başlayan KO-MEK, Kocaeli’de ikamet eden vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda gelişerek günümüzde tüm 12 ilçede 44 Kurs Merkezi ile eğitim ve sosyal faaliyetlerini sürdürmektedir.

MİSYON

Kocaeli il sınırları içerisinde yaşayan bireylere, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürütülen eğitim ve kültür faaliyetleri ile medeniyetimizden gelen değerler ışığında nitelikli insan olmalarını destekleyerek, onları sosyal hayata ve doğrudan istihdam odaklı kurslar ile iş hayatına kazandırmanın yanında kentin eğitim seviyesini yükseltmek ve şehrin kültürel kimliğini zenginleştirmek.

VİZYON

Kocaeli sınırları içerisinde yaşayan her bireye ulaşan ve onlara artı değer kazandıran, ülke ve dünya genelinde alanında rol model bir kurum olmak.

Eşitlik, Tarafsızlık ve Hoşgörü

KO-MEK’te eğitim almak için başvuruda bulunan her kursiyer adayına ve eğitim alan her kursiyere eşit mesafede, tarafsız ve hoşgörü ile yaklaşarak, eğitim sistemine dâhil etmek ve eğitimini başarı ile tamamlamasını sağlamak.

Yenilikçilik ve Üretkenlik

Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme prensiplerini esas alarak, eğitim sistemine dâhil olan bireylerin, üretkenlik becerilerinin geliştirilmesini desteklemek.

Şeffaflık

Gerek kurs başvuru sürecinde, gerek eğitim süreci içerisinde ve sonrasındaki tüm kurs ve kursiyer işlemlerini, kurumun “şeffaflık” ilkesi ile yürütmek.

Güncellik

Eğitime açılan branşlarda, güncel eğitim programları, müfredatları, teknikleri ve materyalleri kullanmak.

Ulaşılabilirlik – Erişilebilirlik

Gerek eğitim merkezi konumunun seçiminde, gerek eğitim merkezi ile iletişime geçilme seçeneklerinde kolay ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik esaslarını dikkate almak.

Yardımseverlik – Dayanışma ve Sosyal Sorumluluk

KO-MEK’te eğitim sistemine dâhil edilen bireylerin; yardımseverlik ve dayanışma duygularının gelişimine katkı sunacak faaliyetler yürütmek. Sosyal sorumluluklarının bilincinde proaktif bir kurum olarak, toplumsal ve sosyal konularda; eğitim sisteminde yer alan bireyleri ve çevrelerini bilinçlendirerek toplumun sosyal sorumluluk anlayışının gelişimine katkıda bulunmak.

Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci

Unutulmaya yüz tutmuş kentin kültürel değerlerinin hatırlanmasına, gelişimine ve tanıtımına katkı sunacak faaliyetler yürütmek.