logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

MESLEK ELEMANI TANIMI

GİRİŞ KOŞULLARI

  • 1-Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak. 2-Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

1-Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak. 2-Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre; Bahçecilik, Bahçe ve Tarla Bitkileri, Bahçe Peyzaj alanlarına kaynaklık eden bölümlerden mezun olmuş alan öğretmenleri görev almalıdır. 2. Ziraat Fakültelerinin Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bitki Koruma, Peyzaj Mimarlığı, bölümü mezunu ziraat mühendislerinden, 3- Bahçecilik ve Tarım alanında eğitim almış ön lisans mezunları görev almalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak. Kursun toplam saati 72 saattir.

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ