logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • 41.000 KİTAP 41.000 GELECEK

Proje Adı

41.000 KİTAP 41.000 GELECEK

Proje Amacı

Bölgemizde kütüphanesi olmayan okul kalmaması ve çocukların kitap okumalarında olumlu bir katkı amacıyla KO-MEK kurs merkezleri ve kursiyerleri tarafından düzenlenen sosyal bir projedir. Kitap okuma alışkanlığı çocuk yaşta oluşmaktadır. Amacımız 2012-2013 eğitim döneminde KO-MEK Kurs merkezlerinde ders alan kursiyerlerin öncülüğünde eski yeni birçok bağışlanan kitaplarla kütüphanesi olmayan 41 okulun kitap ihtiyacını karşılamaktır. Okullardaki mühim bir eksiklik olan kütüphanelerin kurulmasını sağlamak, var olan kütüphanelerin zenginleştirilmesini sağlamak, kursiyerler ile öğrencileri kaynaştırmak, kurs merkezleri ile okullar arasındaki kurumlar arası işbirlikleri sağlamak, atıl duran kitapları yeni okuyucularıyla buluşturmak bu projeyle mümkün olacaktır.

Proje Hedefleri

Her kurs merkezi, kütüphaneye ihtiyacı olan bir okul belirlenecek. Her kurs merkezi en az 1.000 kitap bağışı toplayacak. Bu okullarda kütüphane oluşturma çalışmalarına başlanacak. Kursiyerlerin eski yada bağışlamak istediği kitapları derlenerek bu okullara gönderilecek ve kütüphaneleri kurulacak yada var olan kütüphaneleri zenginleştirecek şekilde kitap bağışında bulunulacak. Kursiyerlerimizin eski kitapları bu projeyle tekrar hayat bulacak ve yeni okuyucularına kavuşacak. 41 kurs merkezinden toplanacak 41.000 kitap yeniden değerlenmiş olacak.

Proje Hedef Kitlesi

Proje İçeriği

Proje Faaliyeti

;