logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • ANNE ÇOCUK ATÖLYESİ

Proje Adı

ANNE ÇOCUK ATÖLYESİ

Proje Amacı

Bir halk üniversitesi olan KO-MEK, yetişkin kursiyerlere sanat ve meslek eğitimi vermenin yanı sıra çocuklarımızın aileleri ile beraber eğlenerek öğrenme ve pratik bilgileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Proje Hedefleri

- KO-MEK’in sanat ve meslek eğitimi veren bir kurum olmasının yanı sıra hayatın her alanında Kocaali’deki çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlaması. - KO-MEK ile öğrenmenin sadece kurum içerisinde değil günlük hayatta da sürdürülmesi. - Çocukların bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor yönden gelişimlerini dikkate alan; öğrenci merkezli yöntem ve teknikleri kullanmayı öngören; araştıran, sorgulayan, yorumlayan, işbirliği yapan, bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran ölçme ve değerlendirmeye yer veren esnek çerçeve öğretim programı anlayışını benimseyecektir. - Programda 37-72 ay grubu eğitim ilkelerine uygun olarak hazırlanan etkinlikler yerine getirilecektir.

Proje Hedef Kitlesi

Proje İçeriği

• 37-72 ay arası çocuklara aileleri ile birlikte görsel ve el becerileri kazandırmak amacıyla; • Eğitimler 03 Temmuz – 28 Temmuz 2023 yılı Pazartesi-Salı / Perşembe-Cuma günleri saat 10:00-15:00 Saatleri arası verilecektir. • 1. Grup 10:00 - 12:00 saatleri arası yapılacaktır. ( Pazartesi-Salı) • 2. Grup 13:00 - 15:00 saatleri arası yapılacaktır. ( Pazartesi-Salı) • 1. Grup 10:00 - 12:00 saatleri arası yapılacaktır. (Perşembe- Cuma ) • 2. Grup 13:00 - 15:00 saatleri arası yapılacaktır. ( Perşembe-Cuma ) • 37-72 ay arası çocuklar Anne Çocuk Atölyesi kapsamında ailesi olmadan kursa kabul edilmeyecektir.

KATILIM BELGELERİ NE ZAMAN ALINACAK? Kursiyerler, katılım belgelerini eğitim sonunda alabileceklerdir

NASIL BAŞVURABİLİRİM? Anne Çocuk Atölyesinden yararlanmak için www.komek.org adresinden Oturum Aç / Kayıt ol sistemine girerek İlçe Ve Kurs Merkezi seçerek “ ANNE ÇOCUK ATÖLYESİ” branşına online başvuru yapabilirsiniz.

Proje Faaliyeti