logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON

MESLEK ELEMANI TANIMI

GİRİŞ KOŞULLARI

  • 1. Okuryazar olmak. 2. 18 yaşını tamamlamış olmak. 3. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak zihinsel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

1. Okuryazar olmak. 2. 18 yaşını tamamlamış olmak. 3. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak zihinsel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler; 1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre: a. Gıda Teknolojisi, b. Kimya Teknolojisi, c. Laboratuvar Hizmetleri, d. Hayvan Sağlığı/ Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı,  Alan öğretmeni olarak atananlar,  Öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ