logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ)

MESLEK ELEMANI TANIMI

GİRİŞ KOŞULLARI

  • 1. Ortaokul / ilköğretim okulu mezunu olmak. 2. 13 yaşını tamamlamış olmak 3. Gelişimsel Etkinlikler (0-6 Yaş) Kurs Programını tamamlamış olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

1. Ortaokul / ilköğretim okulu mezunu olmak. 2. 13 yaşını tamamlamış olmak 3. Gelişimsel Etkinlikler (0-6 Yaş) Kurs Programını tamamlamış olmak.

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

Program eğitimcileri aşağıdaki öncelik sırasına göre belirlenir: 1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ve Okulöncesi Eğitim alan öğretmenleri görev almalıdır. 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi ve Okulöncesi Eğitim öğretmeni olarak atamaya esas lisans programlarından mezun olanlardan yararlanılabilir

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ

;