logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • GELENEKSEL TÜRK MUTFAĞI

MESLEK ELEMANI TANIMI

GİRİŞ KOŞULLARI

  • 1. Okur-yazar olmak, 2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

İSTİHDAM ALANLARI

1. Okur-yazar olmak, 2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

Program eğitimcileri aşağıdaki öncelik sırasına göre belirlenir: 1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına” göre atanan Yiyecek İçecek Hizmetleri Meslek Dersleri öğretmenleri görevlendirilir. 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Yiyecek İçecek Hizmetleri ile Konaklama ve Seyahat alanındaki meslek elemanlarından yararlanılabilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde toplam 168 ders saatidir. Sürelerin konulara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ