logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • FİBER OPTİK

MESLEK ELEMANI TANIMI

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde fiber optik kablo üretim elemanı kurs programını tamamlayan bireyin; 1. Çalışırken, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması, 2. Fiber optik kablo üretim hattındaki makineleri kullanması, 3. Acil durumlarda gerekli tedbirleri alması, amaçlanmaktadır.

GİRİŞ KOŞULLARI

  • 1. Okuma yazma bilmek, 2. 18 yaşını tamamlamış olmak, 3. Sağlık durumu kurs programının öğrenimine elverişli olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

1. Okuma yazma bilmek, 2. 18 yaşını tamamlamış olmak, 3. Sağlık durumu kurs programının öğrenimine elverişli olmak.

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre: a. Makine Teknolojisi, b. Plastik Teknolojisi, • Alan öğretmeni olarak atananlar, • Öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar, 2. Diğer meslek alanlarında öğretmen olarak atananlardan, Fiber Optik Kablo Üretim alanında eğitim aldığını belgelendirenler

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 40 ders saatidir.

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ