logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİMSEL RİSK (0-36 AY)

MESLEK ELEMANI TANIMI

Gelişimsel geriliğe sahip ya da gelişimsel gerilik riski altındaki 0-36 aylık çocukların gelişiminin desteklenmesine yönelik bilgi ve beceri kazanan kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

  • 1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak. 2. Yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak

İSTİHDAM ALANLARI

Çocuk Gelişim ve Eğitim alanı altındaki bu program, kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda, gelişimsel geriliğe sahip ya da gelişimsel risk altındaki ailelere bilgi beceri kazandırmaya yöneliktir.

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

. Programın uygulanmasında çocuk gelişimi ve eğitimi alanında eğitim almış ve tercihen deneyimli olan alan öğretmenleri görev almalıdır. 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde okul öncesi alanında eğitim almış ve tercihen deneyimli olan alan öğretmenleri görev almalıdır. 3. Programın uygulanmasında gerektiğinde görme engelliler sınıfı öğretmenliği alanında eğitim almış ve tercihen deneyimli olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak; 1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir. 2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir. 3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir. 4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Programının toplam eğitim süresi 240/112 saat olarak planlanmıştır. 2. Eğitim süresinin bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ