logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 7-11 YAŞ

MESLEK ELEMANI TANIMI

GİRİŞ KOŞULLARI

  • 1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak. 2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

Programın uygulanmaslnda; ögretmen. egitimci, uzman ve usta ögreticiler; 1. 0-3 yaş 2. 3-6 yaş 3. 7-11 yaş 4. 12-18 yaş Aile Egitimi Kurs Programı'nda egitim almış olmalıdırlar. 5. 7-19 Yaş Aile Rehberligi Programının uygulanmasında sadece rehber ogretmenler yapabileceklerdir ve rehber ogretmenter ·uygulayıcı egitiminii atmış olmalıdırlar

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ölçme ve değerlendirme ile katılımcıların eğitim süreci içerisinde kazandıkları bilgi beceri, tutum ve davranışlardaki değişimleri belirleyebiliriz.Her temanın sonunda katılımcıları degerlendirmek amacıylaçoktan seçmeli, dogru-yanlış, saru-cevap veya boşluk doldurma soru çeşitleriyle hazırlanmış ölçme araçları kullanılır.. Ayrıca beceri, tutum ve davranış degişikliklerini tespit etmek amacıyla gozlem ve gorüşme formları kullanılır.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

1.Meslek programının toplam eğitim süresi 70 saat olarak planlanmıştır. 2.Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ