logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • KİŞİSEL GELİŞİM

MESLEK ELEMANI TANIMI

Bireysel ve grupla öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır. 2. Program, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında ve kurs onayında belirtilen iş yerlerinin eğitim ve öğretime uygun ortamlarında düzenlenir

GİRİŞ KOŞULLARI

  • Okur-yazar olmak

İSTİHDAM ALANLARI

Kişisel Gelişim kursunu bitiren kursiyerin; 1. Bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerinizle birlikte, kendini tanıyıp kendini geliştirme ilkelerini öğrenerek kişisel gelişimine ilişkin karar alabilme,

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

Ortaöğretim kurumlarında görev yapan alan öğretmenleri, 2. Lisans mezunu olup Kişisel Gelişim alanında eğitim almış olanlar. görev alır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireysel ve grupla öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır. 2. Program, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında ve kurs onayında belirtilen iş yerlerinin eğitim ve öğretime uygun ortamlarında düzenlenir

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde toplam 40 ders saatidir. Sürelerin konulara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ