logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • ÇARPANA DOKUMA

MESLEK ELEMANI TANIMI

Çarpana Dokuma kurs programını bitiren bireyin, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması, Geleneksel Türk dokuma sanatları ile halı ve kilim dokuma sanatlarını araştırarak dosya hazırlaması,

GİRİŞ KOŞULLARI

  • Okuryazar olmak,13 yaşını tamamlamış olmak, Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe

İSTİHDAM ALANLARI

Çarpana dokumada desen ve kart hazırlaması, Çarpana dokumada ürüne uygun desen kartı hazırlayıp dekoratif ürünler ve giysi aksesuarları yapması,

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

Sanatları ve Tekstil Teknolojisi alanı Tekstil, Öğretmeni olarak atananlar;Emekli El Sanatları ve Tekstil öğretmenleri,Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

Kurs süresi toplam 179 ders saatidir.

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ