logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA - VB GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ

MESLEK ELEMANI TANIMI

Basit VB programları yapması, 2. VB dilinin karar, döngü ve dizi yapılarını kullanması, 3. Windows Form Application nesnelerini kullanması,

GİRİŞ KOŞULLARI

  • 18 yaşını tamamlamış olmak Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak, MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,

İSTİHDAM ALANLARI

Veri tabanı işlemlerini kullanması, 5. Raporlama ve paketleme işlemlerini kullanması amaçlanmaktadır.

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

Alan öğretmeni olarak atananlar;Emekli alan öğretmenleri,Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar, Bilişim Teknolojileri alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır. 2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

Kurs süresi toplam 80 (seksen) ders saatidir

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ