logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • SEYAHAT VE KONAKLAMA PRATİK İNGİLİZCE ATÖLYESİ

MESLEK ELEMANI TANIMI

1. Ulaşım ve turlar/geziler ile ilgili satış işlemlerini İngilizce gerçekleştirmek 2. Konaklama hizmetlerinde konuk ihtiyaç ve sorunları ile ilgili olarak konuklarla İngilizce iletişim kurması amaçlanmaktadır.

GİRİŞ KOŞULLARI

  • Okuryazar olmak, 2. 18 yaşını tamamlamış olmak, 3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

1. Mesleki İngilizce (Seyahat) kurs programını bitiren bireylerin seyahat hizmetlerini yerine getirirken İngilizceyı kullanarak iletişim kurmak için gerekli bilgi ve beceriye sahibi olması amaçlanmaktadır.

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre İngilizce alan öğretmeni olarak atananlar, 2. İngilizce alan öğretmeni bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar, 3. Üniversite veya fakültelerin diğer bölümlerinden mezun olanlar için;

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır. 2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır. 3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

48

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ