logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • İŞ YAŞAMINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ

MESLEK ELEMANI TANIMI

Sosyal medyanın önemini kavrayabilmesi, 2. Avantajlarını hayatına geçirebilmesi, 3. Sosyal medyada başarılı olmanın yollarını kavrayabilmesi

GİRİŞ KOŞULLARI

  • 18 yaşını tamamlamış olmak

İSTİHDAM ALANLARI

Sosyal medyanın önemini kavrayabilmesi, 2. Avantajlarını hayatına geçirebilmesi, 3. Sosyal medyada başarılı olmanın yollarını kavrayabilmes

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, Gazetecilik, Bilişim

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetler,  Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,  Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar,

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

Kurs süresi toplam 48 ders saatidir.

Branşın modül bilgisi için tıklayınız.

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ

;