logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • EPİLASYON DEPİLASYON

MESLEK ELEMANI TANIMI

Hijyen kurallarına dikkat ederek alternatif yöntemlerle tekniğine uygun depilasyon uygulaması, 6. Hijyen kurallarına dikkat ederek kozmetik ürünlerle tekniğine uygun depilasyon uygulaması,

GİRİŞ KOŞULLARI

  • 1. İlkokul mezunu olmak 2. 13 yaşını tamamlamış olmak. 3. Sağlık durumu kurs programının öğrenimine elverişli olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Hijyen kurallarına uygun olarak salon hazırlığı ve hijyenini sağlaması,Müşteriyi kurallara uygun karşılaması ve uğurlaması,

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alan öğretmeni olarak atananlar,öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi, Not Döküm Çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.Kursu tamamlamadan ayrılanlara başardıkları modülleri gösteren Not DökümÇizelgesi verilir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

Kurs süresi toplam 200 ders saatidir

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ