logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • ELLERDEN GÖNÜLLERE KO-MEK

Proje Adı

ELLERDEN GÖNÜLLERE KO-MEK

Proje Amacı

Kanser çağımızın önde gelen sağlık sorunlarından biridir. Kanser tedavisi için geliştirilen yöntemlerle hastaların yaşam sürelerinin uzatılması ve daha nitelikli yaşamaları amaçlanmaktadır. Kanser tanısı alan kişi kadar ailelerinin de günlük yaşam düzeninin bozulduğu ve kanserli hasta yakınlarının stresinin arttığı düşünülmektedir. Bu nedenle bu süreçte alınan sosyal destek, kanserli bireylerin genel iyilik hali için, bakım kadar yararlı bir kavramdır. Kanserli hastaya bakım veren sağlık personeli dışındaki kişiler, kanser hastasının sosyal destek ağını oluşturmaktadır. Kanser hastasına bakım veren aile üyelerinin de çoğunlukla günlük yaşam aktiviteleri etkilenmekte ve anksiyete, depresyon, sosyal izolasyon ve rol kaybı yaşayabilmektedirler. Bu nedenle kanser hastası kadar hasta yakının da sosyal destek alması oldukça önemlidir. “Ellerden Gönüllere KO-MEK” projesi ile Kocaeli Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümü palyatif bakım odalarında tedavi gören kanser hastalarına ve hasta yakınlarına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) olarak, belirlenen branşlarda eğitimler verilecektir. Resim, ebru, el sanatları gibi çeşitli branşlarda KO-MEK usta öğreticileri öncülüğünde verilecek eğitimler ile kanser hastaları ve yakınları için, bir çeşit sosyal destek sağlanması amaçlanmaktadır.

Proje Hedefleri

Kanser hastaları fiziksel, sosyal, psikolojik ve ekonomik olmak üzere pek çok boyutta etkilenmekte ve günlük yaşamlarında kısıtlılıklara yol açmaktadır. Hastalıktaki yoğun süren tedaviler (cerrahi girişimler, radyoterapi, kemoterapi) ve hastalığın seyrindeki belirsizlikler hastalarda anksiyete, depresyon, korku gibi problemlerin çıkmasına neden olmaktadır. Bu dönemde kanser hastalarına aileleri ve arkadaşları tarafından sağlanan sosyal desteğin kanser hastalarının genel iyilik halini olumlu yönde etkilediği bilinmektedir. Kocaeli Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümü palyatif bakım odalarında tedavi gören kanser hastalarına ve onların hasta yakınlarına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) olarak sosyal destek sağlanması istenmektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli halkına sunduğu bu hizmetten, toplumda sağlık sorunları yaşayan ve bu dönemde yüksek morale ihtiyaç duyan hasta ve yakınlarının da istifade etmesine ortam sağlamak projenin başlıca hedefidir. “Ellerden Gönüllere KO-MEK” projesi ile KO-MEK’in sadece meslek ve sanat eğitimi veren bir kurum değil, sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmış insanlarımız ve onların bakımlarını üstlenen hasta yakınları için de KO-MEK hizmetini hasta ve yakınlarının ayağına taşıyan bir kurum olduğu gösterilecektir.

Proje Hedef Kitlesi

Projenin hedef kitlesini Kocaeli Devlet Hastanesi Onkoloji Birimi’nde tedavi gören hastalar ve hasta yakınları oluşturmaktadır.

Proje İçeriği

Proje kapsamında Kocaeli Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümü palyatif bakım odalarında tedavi gören kanser hastalarına ve hasta yakınlarına KO-MEK’te eğitim verilen branşlardan uygun olanları seçilecektir. Bu branşlar öncelikle ebru resim ve el sanatları olarak belirlenebilir. Branşlar belirlendikten sonra hafta içi her gün KO-MEK usta öğreticilerinden biri ve gönüllü kursiyerler, Kocaeli Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümü palyatif bakım odalarında tedavi gören hastalar için 1-2 saatlik eğitim ve sanatsal etkinlik gerçekleştirecektir.

Kocaeli Devlet Hastanesi

Proje Faaliyeti