Courses Images
  • MODEL UÇAK (ATA) YAPIMI

MESLEK ELEMANI TANIMI

GİRİŞ KOŞULLARI

  • 1. Okuma yazma bilmek 2. 10 yaşından gün almış olmak (üst yaş sınırı yoktur). 3. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak zihinsel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

1. Okuma yazma bilmek 2. 10 yaşından gün almış olmak (üst yaş sınırı yoktur). 3. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak zihinsel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

Sırasıyla; 1. Programın uygulanmasında Model Uçak alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan öğretmenler, 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Model Uçak alanında sektör deneyimi olan meslek elemanları, görevlendirilmelidir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde toplam 32 ders saati olarak planlanmıştır

Branşın modül bilgisi için tıklayınız.

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ

;