logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • EĞİTİMDE OYUN ETKİNLİKLERİ

MESLEK ELEMANI TANIMI

GİRİŞ KOŞULLARI

  • 1. Okur yazar olmak. 2. Eğitimde Oyun Etkinlikleri kursunun amaçlarını yerine getirebilecek bedensel ve zihinsel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

1. Okur yazar olmak. 2. Eğitimde Oyun Etkinlikleri kursunun amaçlarını yerine getirebilecek bedensel ve zihinsel özelliklere sahip olmak.

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

1. Programın uygulanmasında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma esaslarına göre atamaya esas alanı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi olan öğretmenler görev almalıdır. 2. Gerektiğinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında eğitim almış sektör deneyimi olan meslek elemanlarından yararlanılabilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde toplam 80 ders saatidir

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ