logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • OSMANLI TÜRKÇESİNDE ARŞİV METİNLERİ VE EDEBİ METİNLER

MESLEK ELEMANI TANIMI

GİRİŞ KOŞULLARI

  • 1. 16 yaşını tamamlamış olmak 2. Lise veya dengi bir okul mezunu olmak. 3. Osmanlı Türkçesinde Kolay Metinler eğitimini almış olmak, 4. Osmanlı Türkçesi İmlası eğitimini almış olmak, 5. Osmanlı Türkçesinde Arapça-Farsça Kurallar eğitimini almış olmak, 6. Lise veya lisans/ön lisansta Osmanlıca dersi aldığını belgelendirenlere yapılacak ön yeterlilik sınavından 70 puan almış olanlar.

İSTİHDAM ALANLARI

1. 16 yaşını tamamlamış olmak 2. Lise veya dengi bir okul mezunu olmak. 3. Osmanlı Türkçesinde Kolay Metinler eğitimini almış olmak, 4. Osmanlı Türkçesi İmlası eğitimini almış olmak, 5. Osmanlı Türkçesinde Arapça-Farsça Kurallar eğitimini almış olmak, 6. Lise veya lisans/ön lisansta Osmanlıca dersi aldığını belgelendirenlere yapılacak ön yeterlilik sınavından 70 puan almış olanlar.

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına” göre atanan Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Türkçe, Din Kültürü, İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmenleri, 2. Fakültelerin, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Türkçe, Din Kültürü, İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri Öğretmenliği Bölümlerinden mezun olup öğretmenlik formasyonu belgesine sahip olanlar, görevlendirilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

Osmanlı Türkçesinde Arşiv Metinleri ve Edebi Metinler kurs programının süresi; günde en fazla 6 ders saati uygulanacak şekilde toplam 96 saattir.

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ