logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • FİDAN ÜRETİMİ

MESLEK ELEMANI TANIMI

Fidan üretimi yapabilecek fidanlığı kurabilen, gereken teknik ve yöntemleri uygulayarak kaliteli ve sağlıklı fidan üretimi yapabilen, bakım ve koruma çalışmalarını yapabilen ve ürettiği fidanları pazarlayabilen bilgi ve becerisine sahip bireydir. Bu programı başarı ile tamamlayan ve belgesini alan kişi kendine ait veya kiraladığı arazide fidan üretimi yaparak kazanç temin edebileceği gibi ücretli çalışarak da kazanç sağlayabilir.

GİRİŞ KOŞULLARI

  • 1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak. 2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Bahçecilik alanında; 1. Fidan üretimi yapan işletmeler, 2. Fidan satışı yapan işletmeler, 3. Özel veya devlet fidanlıkları, 4. Bakım çalışmaları yapan işletmeler vb. yerlerde çalışabilirler,

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

1. Programın uygulanmasında Bakanlığımız bünyesinde fidan üretimi yapan ve bu alanda uzun süredir görev yapan deneyimi olan teknik elemanlar görev almalıdır. 2. Programın uygulanmasında Bahçecilik alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan öğretmenler görev almalıdır. 3. Programın uygulanmasında gerektiğinde Bahçecilik alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir. 4. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak; 1.Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir. 2.Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir. 3.Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir. 4.Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 120/96 saat olarak planlanmıştır. 2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ