logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • ARAPÇA DİL ÖĞRETİMİ 1. KADEME

MESLEK ELEMANI TANIMI

GİRİŞ KOŞULLARI

  • 1. Arapça dilinde okuryazar olup akıcı konuşma becerisine sahip olanlardan, durumları aşağıdaki koşullardan herhangi birine uyanlar. a. Arap dili bölümünde lisans veya ön lisans diplomasına sahip olanlar b. Arap dilinde eğitim veren herhangi bir bölümde lisans veya ön lisans diplomasına sahip olanlar c. Ana dili Arapça olmayan lise mezunlarından uluslararası geçerliliği olan sınavlardan aldıkları puanlarla Arapça C2 seviyesinde olduğunu belgelendirenler d. Ana dili Arapça olanlardan lise diplomasına sahip olanlar, 2. 18 yaşını tamamlamış olmak

İSTİHDAM ALANLARI

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

252 SAAT

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ