logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • FRANSIZCA B1 SEVİYESİ KURS PROGRAMI

MESLEK ELEMANI TANIMI

GİRİŞ KOŞULLARI

  • 1. Fransızca A2 seviyesindeki bir kursa katılmış ve başarmış olduğunu belgelendirenler. 2. Fransızca A2 seviyesindeki bir kursu bitirme belgesine sahip olmayanlar için; B1 seviyesinde kursu verecek olan öğretmen/öğretmenler tarafından yapılacak olan seviye belirleme sınavı sonucuna göre fransızca A2 seviyesinde bilgiye sahip olduğu tespit edilenler

İSTİHDAM ALANLARI

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

Öncelikli olarak yaygın eğitim kurumlarına Fransızca öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görev almalıdır. B. Yaygın eğitim kurumunun kadrolu Fransızca öğretmeni bulunmadığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığı’nda Fransızca öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görevlendirilir. C. Programın uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda Fransızca öğretmeni olarak atanmış öğretmenlerden yararlanılamadığı durumlarda aşağıdaki niteliklere sahip öğretmenler görevlendirilebilir:

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

Yabancı Diller B1 Seviyesi Fransızca Kurs Programının toplam eğitim süresi her bir tema için 32 saat olmak üzere 320 ders saati olarak planlanmıştır.

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ