logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DUYGU VE DAVRANIŞLAR KURS PROGRAMI

MESLEK ELEMANI TANIMI

GİRİŞ KOŞULLARI

  • 1. 36 aydan gün almış, 72 ayını tamamlamamış olmak, 2. Veli izin belgesine sahip olmak, 3. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi Okul Öncesi Eğitim kurumlarına kayıtlı öğrenci olmak

İSTİHDAM ALANLARI

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Okul öncesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alan öğretmeni olarak atananlar, bu alanlarda hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler, 2. Okul öncesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, 3. Resmi Kurumlarda çalışanlardan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Okul öncesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

Erken Çocukluk Döneminde Duygu ve Davranışlar Kurs Programının günde en fazla 2 ders saati olmak üzere, toplamda 35 saat olarak planlanmıştır

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ