logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • BULGARCA A2 SEVİYESİ

MESLEK ELEMANI TANIMI

GİRİŞ KOŞULLARI

  • Yabancı dil Bulgarca A1 seviyesindeki bir kursa katılmış ve başarmış olduğunu belgelendirenler. 2. Yabancı dil Bulgarca A1 seviyesindeki bir kursu bitirme belgesine sahip olmayanlar için; A2 seviyesinde kursu verecek olan öğretmen/öğretmenler tarafından yapılacak olan seviye belirleme sınavı sonucuna göre yabancı dil Bulgarca A1 seviyesinde bilgiye sahip olduğu tespit edilenler.

İSTİHDAM ALANLARI

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

Öncelikli olarak hayat boyu öğrenme kurumlarına Bulgarca öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görev almalıdır. B. Hayat boyu öğrenme kurumunun kadrolu Bulgarca öğretmeni bulunmadığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığında Bulgarca öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görevlendirilir. C. Programın uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda Bulgarca öğretmeni olarak atanmış öğretmenlerden yararlanılamadığı durumlarda aşağıdaki niteliklere sahip öğretmenler görevlendirilebilir: 1) Millî Eğitim Bakanlığı dışından görevlendirilecek öğretmenler için üniversite veya fakültelerin yabancı dil bölümlerinden (Bulgarca) mezun olanlardan öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

Yabancı Diller A2 Seviyesi Bulgarca Kurs Programının toplam eğitim süresi her bir tema için 16 saat olup toplam 160 ders saatidir

Branşın modül bilgisi için tıklayınız.

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ

;