logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • AİLEDE DİN EĞİTİMİ

MESLEK ELEMANI TANIMI

GİRİŞ KOŞULLARI

  • 1. Okuryazar olmak, 2. 16 yaşını tamamlamış olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yayınlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına” göre atanan, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanı veya İmam Hatip Meslek Dersleri alanı öğretmenleri, 2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanı veya İmam Hatip Meslek Dersleri alanı öğretmenliği mezunları, 3. İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olup öğretmenlik formasyonu belgesine sahip olanlar, görevlendirilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ

;