Courses Images
  • MOZAİK

MESLEK ELEMANI TANIMI

Okuryazar olmak, 2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

GİRİŞ KOŞULLARI

  • Okuryazar olmak, 2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

İSTİHDAM ALANLARI

Mozaik kurs programını bitiren bireyin, 1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması, 2. Mozaik Tekniğine uygun kompozisyon oluşturması,

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler; 1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Sanat ve

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Mozaik kurs programını bitiren bireylerin; mozaik tekniği kullanılarak ürün oluşturma ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır. 2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde planlanmalıdır Kurs süresi toplam 132 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Branşın modül bilgisi için tıklayınız.

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ

;