logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ (PANTOLON- JEAN PANTOLON)

MESLEK ELEMANI TANIMI

Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

GİRİŞ KOŞULLARI

  • Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Küçük /büyük ölçekli işletmelerde, Moda evleri/ butiklerde, Kendi işyerinde veya evinde v.b yerlerde çalışabilirler

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

Programın uygulanmasında Giyim Üretim Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenlerinden,

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

Meslek programının toplam eğitim süresi 440/248 saat olarak planlanmıştır.

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ