logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • TAŞ BEBEK YAPIMI

MESLEK ELEMANI TANIMI

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;

GİRİŞ KOŞULLARI

  • Okuryazar olmak, 2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

İSTİHDAM ALANLARI

Taş Bebek Yapımı kurs programını bitiren bireyin, 1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması, 2. Açık-koyu ile hacimlendirdiği nesnelerle yüzey düzenlemesi yapması,

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

El sanatları teknolojisi alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması, 2. Açık-koyu ile hacimlendirdiği nesnelerle yüzey düzenlemesi yapması, 3. Renkli yüzey düzenlemeleri yapması,

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde planlanmalıdır Kurs süresi toplam 127 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ