Courses Images
  • SEYAHAT VE KONAKLAMA PRATİK FRANSIZCA ATÖLYESİ

MESLEK ELEMANI TANIMI

Mesleğin ait olduğu alandaki temel mesleki yabancı dil bilgi ve becerilerini kazanabilecektir

GİRİŞ KOŞULLARI

  • Seviye A2 belgesine sahip olmak veya merkezlerce yapılacak A2 Seviye yeterlilik sınavında başarılı olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Yabancı diller alanı altında kazandırılan mesleki yabancı dil yeterlikleri bir meslek kazandırmaya yönelik değildir.

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

Programın uygulanmasında alanında eğitim almış ve tercihen deneyimli olan alan öğretmenleri görev almalıdır

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği,Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,Dil becerilerini eleştirel düşünebilmede, problem çözebilmede, yaratıcılıkta ne derecede kullandığı,

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

ğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

Branşın modül bilgisi için tıklayınız.

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ

;