Courses Images
  • MESLEKİ İNGİLİZCE (PAZARLAMA VE PERAKENDE)

MESLEK ELEMANI TANIMI

Pazarlama ve perakende alanındaki mesleklerin gerektirdiği terminolojiyi kullanarak yabancı dilde dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

  • 1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak. 2. Seviye A2 belgesine sahip olmak veya merkezlerce yapılacak A2 Seviye yeterlilik sınavında başarılı olmak. 3. Programdaki yeterlikleri kazanabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Yabancı diller alanı altında kazandırılan mesleki yabancı dil yeterlikleri bir meslek kazandırmaya yönelik değildir.

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

1. Programın uygulanmasında alanında eğitim almış ve tercihen deneyimli olan alan öğretmenleri görev almalıdır. 2. Programın uygulanmasında bu alanda üniversite mezunu olanlar görev almalıdır. 3. Üniversite mezunu olup Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) en az 70 puan alanlar görev almalıdır. 4. Üniversite mezunu olup Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 puan alanlar görev almalıdır. 5. Üniversite mezunu olup Üniversiteler arası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 70 puan alanlar görev almalıdır. 6. Üniversite mezunu olup eş değerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan geçerlik süreleri içinde bu puanlar muadili bir puan almış olanlar görev almalıdır

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak; 1. Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği, 2. Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı, 3. Dil becerilerini eleştirel düşünebilmede, problem çözebilmede, yaratıcılıkta ne derecede kullandığı, 4. Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği, 5. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/48 saat olarak planlanmıştır. 2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır

Branşın modül bilgisi için tıklayınız.

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ

;