logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ

MESLEK ELEMANI TANIMI

Sebze yetiştiriciliği yoğun ilgi gören tarımsal bir uğraştır. İnsanların ticari ya da hobi amacıyla yaptığı sebze yetiştiriciliği aynı zamanda tarımsal üretimin sürekliliğini sağlama açısından da önemlidir. Bu kurs programı ile bireylerin bilinçli bir şekilde sebze

GİRİŞ KOŞULLARI

  • Okuryazar olmak, 2. 13 yaşını tamamlamış olmak, 3. Kurs programına katılmasına engel oluşturacak sağlık sorunu bulunmamak.

İSTİHDAM ALANLARI

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen ‘’Meslekî ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını başarı ile tamamlayanlara 5 (beş) kredi verilir.

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Tarım Teknolojileri/Tarım alanı Bahçe ve Tarla Bitkileri ile Bahçe Peyzaj dalı öğretmeni olarak atananlar,

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Sebze yetiştiriciliği kurs programını bitiren bireyin; 1. Tekniğine uygun olarak üretim yapılacak araziyi belirleyerek üretime hazır hale getirmesi, 2. Tekniğine uygun olarak sebze üretimi yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kazanması,

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde yapılır. Kurs süresi toplam 124 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ