logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • BİTKİSEL ÜRETİMDE İYİ TARIM UYGULAMALARI

MESLEK ELEMANI TANIMI

İyi Tarım Uygulamaları(Bitkisel) kurs programını bitiren bireyin, 1. İyi tarım uygulamaları amaçları ve hedefleri hakkında bilgi sahibi olması, 2. İyi tarım uygulamaları sisteminde yer alan paydaşlar ve bunların görevleri hakkında

GİRİŞ KOŞULLARI

  • İlkokul mezunu olmak, 2. 18 yaşının tamamlamış olmak, 3. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip

İSTİHDAM ALANLARI

Kursiyerler, İyi tarım uygulamaları amaçları ve hedefleri, iyi tarım uygulamaları sisteminde yer alan paydaşlar ve bunların görevleri, işleyiş şekli ve ana unsurları ile kayıt tutmanın önemi hakkında bilgi sahibi olacaktır. İyi tarım uygulamalarında kalite

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Tarım Teknolojileri/Tarım alanı Bahçe ve Tarla Bitkileri ile Bahçe Peyzaj dalı öğretmeni olarak atananlar,

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı Kararı ile kabul edilen ‘’Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını başarı ile tamamlayanlara 3 kredi verilir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 84 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama saatlerini belirler.

Branşın modül bilgisi için tıklayınız.

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ

;