logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • ÇOCUK HAKLARI VE MEVZUAT

MESLEK ELEMANI TANIMI

Çocuk Hakları Mevzuatı kursunu tamamlayan bireyin; çocuk hakları ve mevzuata ilişkin bilgi ve becerileri kazanması amaçlanmaktadır.

GİRİŞ KOŞULLARI

  • Okuryazar olmak 2. 13 yaşını tamamlamış olmak

İSTİHDAM ALANLARI

Kurs programı ile bireylerin, çocuk hakları mevzuatı ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmiştir

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

Talim ve Terbiye Kurulunca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğretmenleri görev almalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Çocuk Hakları Mevzuatı kursunu tamamlayan bireyin; çocuk hakları ve mevzuata ilişkin bilgi ve becerileri kazanması amaçlanmaktadır.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde toplam 45 ders saatidir. Sürelerin konulara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir:

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ