Courses Images
  • TÜRK SANAT MÜZİĞİ TEMEL EĞİTİMİ

MESLEK ELEMANI TANIMI

Türk Sanat Müziği Temel Eğitim Kurs Programını bitiren bireyin; 1. Müziğin temel öğelerini Kullanması, 2. Türk Müziğindeki notaların adlarını öğrenmesi, 3. Türk Müziğindeki notaların seslerini çıkarması,

GİRİŞ KOŞULLARI

  • 1. Okur-yazar olmak. 2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

İSTİHDAM ALANLARI

1. Ders kitabı olarak Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu yazılı materyaller, 2. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notları, kullanılacaktır.

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”na göre atanan, a) Müzik Öğretmenleri b) Müzik Bölümü Mezunları 2. Konservatuar Müzik Ana Bilim Dalı Mezunları 3. Türk Sanat Müziği Temel Eğitimi ve ilgili enstrümanı kullanma yeterliğine sahip olanlardan 4 kişi eşlikçi olarak görevlendirilir

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Kursun amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı ölçülecektir. 2. Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir. 3. Kurs sonunda kursiyerin Türk Sanat Müziği Temel bilgisi ölçülüp not verilecektir

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ

;