KO-MEK Kurumsal Bilgi
TARİHÇE

2005 Şubat ayında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim KARAOSMANOĞLU’nun talimatı ile yetişkin eğitimi faaliyetine başlayan KO-MEK, Kocaeli’de ikamet eden vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda gelişerek günümüzde tüm 12 ilçede 42 Kurs Merkezi ile eğitim ve sosyal faaliyetlerini sürdürmektedir.

MİSYON

Kocaeli il sınırları içerisinde yaşayan bireylere, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürütülen eğitim ve kültür faaliyetleri ile nitelikli insan olmalarını destekleyerek, onları sosyal hayata ve iş hayatına kazandırmak bununla birlikte kentin eğitim seviyesini yükseltmek ve şehrin kültürel kimliğini zenginleştirmek.

VİZYON

Kocaeli sınırları içerisinde yaşayan her bireye ulaşan ve onlara artı değer kazandıran, ülke ve dünya genelinde alanında rol model bir kurum olmak.

DEĞERLER ve İLKELER

Eşitlik, Tarafsızlık ve Hoşgörü

KO-MEK’te eğitim almak için başvuruda bulunan her kursiyer adayına ve eğitim alan her kursiyere eşit mesafede, tarafsız ve hoşgörü ile yaklaşarak, eğitim sistemine dâhil etmek ve eğitimini başarı ile tamamlamasını sağlamak.
 
Yenilikçilik ve Üretkenlik

Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme prensiplerini esas alarak, eğitim sistemine dâhil olan bireylerin, üretkenlik becerilerinin geliştirilmesini desteklemek.

Şeffaflık

Gerek kurs başvuru sürecinde, gerek eğitim süreci içerisinde ve sonrasındaki tüm kurs ve kursiyer işlemlerini, kurumun “şeffaflık” ilkesi ile yürütmek.

Güncellik

Eğitime açılan branşlarda, güncel eğitim programları, müfredatları, teknikleri ve materyalleri kullanmak.

Ulaşılabilirlik – Erişilebilirlik

Gerek eğitim merkezi konumunun seçiminde, gerek eğitim merkezi ile iletişime geçilme seçeneklerinde kolay ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik esaslarını dikkate almak.

Yardımseverlik – Dayanışma ve Sosyal Sorumluluk

KO-MEK’te eğitim sistemine dâhil edilen bireylerin; yardımseverlik ve dayanışma duygularının gelişimine katkı sunacak faaliyetler yürütmek. Sosyal sorumluluklarının bilincinde proaktif bir kurum olarak, toplumsal ve sosyal konularda; eğitim sisteminde yer alan bireyleri ve çevrelerini bilinçlendirerek toplumun sosyal sorumluluk anlayışının gelişimine katkıda bulunmak.
 
Kent Kültürü ve Kentlik Bilinci

Unutulmaya yüz tutmuş kentin kültürel değerlerinin hatırlanmasına, gelişimine ve tanıtımına katkı sunacak faaliyetler yürütmek.
 
DAYANAK

· 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
· 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
· 5272 sayılı Belediyeler Kanunu
· 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
· Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği
· Milli Eğitim Bakanlığının 1996/ 60 ve 1997/85 sayılı genelgeleri

MÜFREDAT

KO-MEK, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü adına Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen esaslara göre eğitim vermektedir.
 
PROJE KOORDİNASYONU

KO-MEK'in, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı, Yaygın Eğitim Şube Müdürü, KO-MEK Genel Koordinatörü ve Genel Koordinatör Yardımcıları tarafından koordinasyonu sağlanmaktadır.