KO-MEK Aile Okulu

ağlıklı, iyi yetişmiş bilinçli nesillerin yetişmesi için önce aile kavramımızı güçlendirmemiz gerekmektedir. Çünkü aile temellerinin güçlü olduğu toplumlar daima büyüyüp gelişecektir; bu noktadan yola çıkarak “KO-MEK Aile Okulu” Projesi 8. dönemini tamamlamış, 9. dönem için hazırdır. 


■ Ailede Çocuk Eğitimi
■ Ailem Benim Herşeyim
■ Ailede Mutluluğun Sırları 
■ İslam'da Aile
■ Ailede Stres Yönetimi

 

gibi konular “Aile Okulu” projesinin başlıklarını oluşturmaktadır. Proje kapsamında alanında uzman eğitimciler öncülüğünde aile kavramı üzerinde kursiyerleri bilinçlendirmek, farkındalıklarını artırmak, bilgilendirmek ve eğitmek amaçlanmaktadır. Projesi kapsamında eğitim alan toplam 2.754 kursiyerimiz Aile Okulu'ndan mezun olmuştur.


Başvuru: KO-MEK Kurs Merkezleri