KURS MERKEZİ : YAHYA KAPTAN
İLÇE : İZMİT
TELEFON : 2623110849
FAKS : 2623110849
E-POSTA : yahyakaptan@komek.org