KO-MEK Branş Rehberi
 
 ÇOCUKTA TEMEL İHTİYAÇLAR
 
  Meslek Alanı : ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
 
  Meslek - Branş : ÇOCUKTA TEMEL İHTİYAÇLAR
 
  Branş Türü : Modüllü Branş
 
  Branş Seviyesi : BECERİ GELİŞTİRME
 
KURSA BAŞVUR

 MESLEK ELEMANI TANIMI

 GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak 2. 13 yaşını tamamlamış olmak

 İSTİHDAM ALANLARI
1. Okuryazar olmak 2. 13 yaşını tamamlamış olmak

 EĞİTİMCİLER
1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ve alan öğretmenleri görev almalıdır. 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Talim ve Terbiye Kurulunca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre çocuk gelişimi ve eğitimi olarak atamaya esas lisans programlarından mezun olanlardan yararlanılabilir.

 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

 BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

» Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

» Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

» Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

» Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

» Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

» Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


 EĞİTİM SÜRESİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde toplam 80 ders saatidir.

 TANIMLI MODÜLLER ve SÜRELERİ
 GELİŞİM İLKELERİ VE GELİŞİM DÖNEMLERİ12     GELİŞİM ALANLARI12   
 ÇOCUKLARIN TEMEL İHTİYAÇLARI I24     ÇOCUKLARIN TEMEL İHTİYAÇLARI II32   
 ÇOCUKTA TEMEL İHTİYAÇLAR80   

ÇOCUKTA TEMEL İHTİYAÇLAR Branşı'nın talep edildiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizden, size yakın Merkezimize ÇOCUKTA TEMEL İHTİYAÇLAR Branşında eğitim almak için buraya tıklayarak online başvuruda bulunabilirsiniz.
 

ÇOCUKTA TEMEL İHTİYAÇLAR Branşında eğitimlerin devam ettiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizde ÇOCUKTA TEMEL İHTİYAÇLAR Branşında eğitimlerimiz devam etmektedir.
 
 
 Bu Branşta eğitim almak istiyorsanız buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Branşın açılacağı Kurs Merkezi'nin iletişim ve adres bilgilerine Kurs Merkezi adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
 Eğitim almak istediğiniz branşın mevcut olmaması durumunda da ilgili branş için yine size yakın Kurs Merkezimize başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü, KO-MEK'te kurslar tamamen talebiniz doğrultusunda açılmaktadır.
 
 Kurslarımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti olup; herhangi bir ücret talep edilmemektedir.