KO-MEK Branş Rehberi
 
 MUHASEBEDE SQL TABANLI PROGRAM KULLANMA - ETA SQLS G.U.E.P
 
 
  Meslek - Branş : MUHASEBEDE SQL TABANLI PROGRAM KULLANMA - ETA SQLS G.U.E.P
 
 
 
KURSA BAŞVUR

 MESLEK ELEMANI TANIMI

 GİRİŞ KOŞULLARI
1. Lise mezunu olmak. 2. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak. 3. 18 yaşını tamamlamış olmak.

 İSTİHDAM ALANLARI
1. Lise mezunu olmak. 2. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak. 3. 18 yaşını tamamlamış olmak.

 EĞİTİMCİLER
Program eğitimcileri aşağıdaki öncelik sırasına göre belirlenir: 1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan, tercihen sektör deneyimi bulunan Muhasebe ve Finansman Alanı alan öğretmenleri görev almalıdır. 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elamanlarından yararlanılabilir.

 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

 BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

» Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

» Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

» Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

» Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

» Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

» Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


 EĞİTİM SÜRESİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 80 ders saatidir

 TANIMLI MODÜLLER ve SÜRELERİ
 ETA SQL PROGRAM KURULUMU16     ETA SQL ÖN MUHASEBE32   
 ETA SQL MUHASEBE VE BORDRO16     ETA SQL İŞLETME DEFTERİ VE YEDEKLEME16   
 
 MUHASEBEDE SQL TABANLI PROGRAM KULLANMA - ETA SQLS G.U.E.P BRANŞI MODÜLER PROGRAMI
 

MUHASEBEDE SQL TABANLI PROGRAM KULLANMA - ETA SQLS G.U.E.P Branşı'nın talep edildiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizden, size yakın Merkezimize MUHASEBEDE SQL TABANLI PROGRAM KULLANMA - ETA SQLS G.U.E.P Branşında eğitim almak için buraya tıklayarak online başvuruda bulunabilirsiniz.
 

MUHASEBEDE SQL TABANLI PROGRAM KULLANMA - ETA SQLS G.U.E.P Branşında eğitimlerin devam ettiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizde MUHASEBEDE SQL TABANLI PROGRAM KULLANMA - ETA SQLS G.U.E.P Branşında eğitimlerimiz devam etmektedir.
 
 
 Bu Branşta eğitim almak istiyorsanız buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Branşın açılacağı Kurs Merkezi'nin iletişim ve adres bilgilerine Kurs Merkezi adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
 Eğitim almak istediğiniz branşın mevcut olmaması durumunda da ilgili branş için yine size yakın Kurs Merkezimize başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü, KO-MEK'te kurslar tamamen talebiniz doğrultusunda açılmaktadır.
 
 Kurslarımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti olup; herhangi bir ücret talep edilmemektedir.