KO-MEK Branş Rehberi
 
 BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM
 
 
  Meslek - Branş : BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM
 
 
 
KURSA BAŞVUR

 MESLEK ELEMANI TANIMI
Tanıtım ve reklâm amaçlı ürünlerin tasarımını bilgisayar ortamında gerçekleştirebilen kişidir.

 GİRİŞ KOŞULLARI
1.İlköğretimi tamamlamış olmak.

2.Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

3.Bilgisayar Kullanma modülünü başarmış olmak.

 İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Grafik ve Fotoğraf alanında;

1.Grafik ve Fotoğraf hizmetleri sunan firma ve kurumlarda,

2.Organizasyon şirketlerinde ve benzeri yerlerde,

3.Bağımsız olarak çalışabilirler.

 EĞİTİMCİLER
1.Programın uygulanmasında Grafik ve Fotoğraf alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan, alan öğretmenleri görev almalıdır.

2.Programın uygulanmasında gerektiğinde Grafik ve Fotoğraf alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3.Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1.Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2.Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3.Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4.Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

 BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

» Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

» Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

» Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

» Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

» Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

» Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


 EĞİTİM SÜRESİ
1.Meslek programının toplam eğitim süresi 240/128 saat olarak planlanmıştır.

2.Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır

 TANIMLI MODÜLLER ve SÜRELERİ
 TASARI İLKELERİ30     RENK35   
 YAZI DÜZENLEMELERİ30     VEKTÖREL ÇİZİM TABANLI TASARIM 130   
 TİPOGRAFİK DÜZENLEMELER30     GÖRÜNTÜ DÜZENLEME30   
 CANSIZ MODELLER32   
 
 BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM BRANŞI MODÜLER PROGRAMI
 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM Branşı'nın talep edildiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizden, size yakın Merkezimize BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM Branşında eğitim almak için buraya tıklayarak online başvuruda bulunabilirsiniz.
 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM Branşında eğitimlerin devam ettiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizde BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM Branşında eğitimlerimiz devam etmektedir.
 
 
 Bu Branşta eğitim almak istiyorsanız buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Branşın açılacağı Kurs Merkezi'nin iletişim ve adres bilgilerine Kurs Merkezi adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
 Eğitim almak istediğiniz branşın mevcut olmaması durumunda da ilgili branş için yine size yakın Kurs Merkezimize başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü, KO-MEK'te kurslar tamamen talebiniz doğrultusunda açılmaktadır.
 
 Kurslarımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti olup; herhangi bir ücret talep edilmemektedir.