KO-MEK Branş Rehberi
 
 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ
 
  Meslek Alanı : ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
 
  Meslek - Branş : 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ
 
  Branş Türü : Modüllü Branş
 
  Branş Seviyesi : BECERİ GELİŞTİRME
 
KURSA BAŞVUR

 MESLEK ELEMANI TANIMI
Çocuğun gelişim özelliklerine ve yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini
hazırlayan ve etkinlikleri yapabilen kişidir.

 GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.

 İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, kazandıkları yeterlikler
doğrultusunda eğitim alanında çalışabilirler.

 EĞİTİMCİLER
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin
çizelgede yer alan, alan öğretmenleri esas alınarak;
1. Programın uygulanmasında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında eğitim almış
ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenlerinden,
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
alanında usta öğretici ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.

 BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

» Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

» Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

» Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

» Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

» Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

» Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


 EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 640/296 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

 TANIMLI MODÜLLER ve SÜRELERİ
 BİREY GELİŞİMİ16     PSİKO-MOTOR GELİŞİM16   
 BİLİŞSEL GELİŞİM16     DİL GELİŞİMİ16   
 SOSYAL GELİŞİM16     DUYGUSAL GELİŞİM16   
 AHLAK GELİŞİMİ16     SÜT,OYUN,OKUL VE ERGNLK DÖNEMİNDE BESLENME16   
 OYUN ETKİNLİKLERİ-116     UYUMSUZ ÇOCUKLAR8   
 DRAMA ÇALIŞMALARI24     DRAMA UYGULAMALARI24   
 TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ24     EĞİTİCİ OYUNCAKLAR24   
 ÇOCUKLA İLETİŞİM-124     ÇOCUKLA İLETİŞİM-224   

4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ Branşı'nın talep edildiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizden, size yakın Merkezimize 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ Branşında eğitim almak için buraya tıklayarak online başvuruda bulunabilirsiniz.
 

4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ Branşında eğitimlerin devam ettiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizde 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ Branşında eğitimlerimiz devam etmektedir.
 
 
 Bu Branşta eğitim almak istiyorsanız buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Branşın açılacağı Kurs Merkezi'nin iletişim ve adres bilgilerine Kurs Merkezi adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
 Eğitim almak istediğiniz branşın mevcut olmaması durumunda da ilgili branş için yine size yakın Kurs Merkezimize başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü, KO-MEK'te kurslar tamamen talebiniz doğrultusunda açılmaktadır.
 
 Kurslarımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti olup; herhangi bir ücret talep edilmemektedir.