KO-MEK Branş Rehberi
 
 6-12 YAŞ ÇOCUK PANTOLON DİKİMİ
 
 
  Meslek - Branş : 6-12 YAŞ ÇOCUK PANTOLON DİKİMİ
 
 
 
KURSA BAŞVUR

 MESLEK ELEMANI TANIMI
6-12 Yaş Çocuk pantolonunun kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini
hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisine sahip bireydir.

 GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.

 İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler sektörde;
1. Küçük /büyük ölçekli işletmelerde,
2. Moda evleri/ butiklerde,
3. Kendi işyerinde veya evinde v.b yerlerde çalışabilirler.

 EĞİTİMCİLER
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin
çizelgede yer alan, alan öğretmenleri esas alınarak;
1. Programın uygulanmasında Giyim Üretim Teknolojisi alanında eğitim almış
ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenlerinden,
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Giyim Üretim Teknolojisi alanında
usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
 Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
 Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
 Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
 Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.

 BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

» Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

» Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

» Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

» Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

» Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

» Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


 EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 360/184 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme iç

 TANIMLI MODÜLLER ve SÜRELERİ
 6-12 YAŞ ÇOCUK PANTOLON KALIBI24     2-6 YAŞ ÇOCUK PANTOLONU ÜRETİMİ36   
 GİYİMDE SÜSLEME20     KESİM16   
 GİYİMDE SÜSLEME32     ÜTÜLEME16   
 İLİK-DÜĞME24     6-12 YAŞ PANTOLON KALIBI16   
 2-6 YAŞ PANTOLON ÜRETİMİ24   

6-12 YAŞ ÇOCUK PANTOLON DİKİMİ Branşı'nın talep edildiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizden, size yakın Merkezimize 6-12 YAŞ ÇOCUK PANTOLON DİKİMİ Branşında eğitim almak için buraya tıklayarak online başvuruda bulunabilirsiniz.
 

6-12 YAŞ ÇOCUK PANTOLON DİKİMİ Branşında eğitimlerin devam ettiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizde 6-12 YAŞ ÇOCUK PANTOLON DİKİMİ Branşında eğitimlerimiz devam etmektedir.
 
 
 Bu Branşta eğitim almak istiyorsanız buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Branşın açılacağı Kurs Merkezi'nin iletişim ve adres bilgilerine Kurs Merkezi adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
 Eğitim almak istediğiniz branşın mevcut olmaması durumunda da ilgili branş için yine size yakın Kurs Merkezimize başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü, KO-MEK'te kurslar tamamen talebiniz doğrultusunda açılmaktadır.
 
 Kurslarımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti olup; herhangi bir ücret talep edilmemektedir.