KO-MEK Branş Rehberi
 
 37-72 AY (3-6 YAŞ) OYUN ODASI
 
 
  Meslek - Branş : 37-72 AY (3-6 YAŞ) OYUN ODASI
 
 
 
KURSA BAŞVUR

 MESLEK ELEMANI TANIMI
Çocuk Bakım ve Oyun Odası Etkinlikleri Programı 36-72 Aylık çocukların
temel gelişimsel özellikleri dikkate alınarak, farklı eğitim ihtiyaçlarını karşılamak
üzere kursa devam eden yetişkinlerin çocuklarının gelişimlerini destekleyecek
nitelikli bakımın etkinliklerle sağlanması amaçlanmaktadır.

 GİRİŞ KOŞULLARI
36-72 ay aralığında olmak.

 İSTİHDAM ALANLARI
Çocuk bakım ve oyun odası etkinlikleri (3-6 yaş) programı, çocukların
gelişimlerini destekleyecek nitelikli bakım etkinliklerine yönelik olup, bir meslek
kazandırmayı hedeflememektedir.

 EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında eğitim almış
ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında
sektör deneyimi olan meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı 3.seviye Çocuk Bakım
Elemanı programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır. (3.seviye
Çocuk Bakım Elemanı Kurs Bitirme Belgesine sahip olmak)

 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.

 BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

» Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

» Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

» Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

» Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

» Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

» Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


 EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 480/360 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

 TANIMLI MODÜLLER ve SÜRELERİ
 BEDENSEL KOORDİNASYON HAREKETLERİ32     KENDİNİ TANIYABİLME32   
 BAŞKALARINI TANIYABİLME24     HOŞGÖRÜ24   
 SORUMLULUK 24     ESTETİK ÖZELLİKLER TAŞIYAN 32   
 DİL32     BİLİŞSEL ALAN32   
 VARLIKLARI ALGILAMA32     NESNE KAVRAMI 32   
 PROBLEM ÇÖZEBİLME 32     ÖZ BAKIM BECERİLERİ32   
 37-72 AY (3-6 YAŞ) OYUN ODASI210   
 
 37-72 AY (3-6 YAŞ) OYUN ODASI BRANŞI MODÜLER PROGRAMI
 

37-72 AY (3-6 YAŞ) OYUN ODASI Branşı'nın talep edildiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizden, size yakın Merkezimize 37-72 AY (3-6 YAŞ) OYUN ODASI Branşında eğitim almak için buraya tıklayarak online başvuruda bulunabilirsiniz.
 

37-72 AY (3-6 YAŞ) OYUN ODASI Branşında eğitimlerin devam ettiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizde 37-72 AY (3-6 YAŞ) OYUN ODASI Branşında eğitimlerimiz devam etmektedir.
 
 
 Bu Branşta eğitim almak istiyorsanız buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Branşın açılacağı Kurs Merkezi'nin iletişim ve adres bilgilerine Kurs Merkezi adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
 Eğitim almak istediğiniz branşın mevcut olmaması durumunda da ilgili branş için yine size yakın Kurs Merkezimize başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü, KO-MEK'te kurslar tamamen talebiniz doğrultusunda açılmaktadır.
 
 Kurslarımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti olup; herhangi bir ücret talep edilmemektedir.