KO-MEK Branş Rehberi
 
 TÜRK İŞARET DİLİ
 
 
  Meslek - Branş : TÜRK İŞARET DİLİ
 
 
 
KURSA BAŞVUR

 MESLEK ELEMANI TANIMI
Türk İşaret Dilini (TİD) aktif bir şekilde kullanabilen ve işitme engellilerle
iletişim kurabilen bireydir.

 GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.
2. İşitme engellilerle iletişim kurabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip
olmak.

 İSTİHDAM ALANLARI
Programın gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler;
Kişisel Gelişim Alanı altında sertifika programı tamamlayan kursiyerler,
sertifikalarının kazandırdığı yeterlilikler doğrultusunda çalışabilirler.

 EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanında eğitim
almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır,
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında en az 8 yıl öğretmen olarak
çalışmış ve işaret dili bilen meslek elemanlarından yararlanılabilir,
3. Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.

 BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

» Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

» Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

» Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

» Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

» Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

» Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


 EĞİTİM SÜRESİ
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı
belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin
düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

 TANIMLI MODÜLLER ve SÜRELERİ
 İŞARET DİLİ VE ÇEVRE16     OKUL VE EĞİTİM İŞARETLERİ 16   
 GIDA VE GİYİM İŞARETLERİ16     TİD DİLBİLGİSİ KAVRAMLARI 16   
 DUYGULAR VE EŞYALAR16     ZAMAN VE ZAMAN DİLİMLERİ 8   
 TRAFİK VE CANLILAR8     MESLEKLER8   
 SPOR VE COĞRAFİ TERİMLER8     KARŞILIKLI KONUŞMA8   
 TÜRK İŞARET DİLİ120     TÜRK İŞARET DİLİ64   

TÜRK İŞARET DİLİ Branşı'nın talep edildiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizden, size yakın Merkezimize TÜRK İŞARET DİLİ Branşında eğitim almak için buraya tıklayarak online başvuruda bulunabilirsiniz.
 

TÜRK İŞARET DİLİ Branşında eğitimlerin devam ettiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizde TÜRK İŞARET DİLİ Branşında eğitimlerimiz devam etmektedir.
 
 
 Bu Branşta eğitim almak istiyorsanız buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Branşın açılacağı Kurs Merkezi'nin iletişim ve adres bilgilerine Kurs Merkezi adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
 Eğitim almak istediğiniz branşın mevcut olmaması durumunda da ilgili branş için yine size yakın Kurs Merkezimize başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü, KO-MEK'te kurslar tamamen talebiniz doğrultusunda açılmaktadır.
 
 Kurslarımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti olup; herhangi bir ücret talep edilmemektedir.