KO-MEK Branş Rehberi
 
 ATIK KÂĞIT VE MUHTELİF AMBALAJDAN AKSESUAR YAPIMI
 
 
  Meslek - Branş : ATIK KÂĞIT VE MUHTELİF AMBALAJDAN AKSESUAR YAPIMI
 
 
 
KURSA BAŞVUR

 MESLEK ELEMANI TANIMI
Geri kazanılan kâğıt ve ambalajdan; katlama tekniğine uygun kalıp hazırlayan,
kesilen kâğıtları birbirine ekleyerek ören, örülen parçaları elde dikerek süsleyen ve
bunları günlük yaşamda kullanıma yönelik el çantası ve çeşitli kişisel aksesuarlar
haline getirebilen kişidir.

 GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere
sahip olmak.

 İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları sektöründe;

1. Küçük veya büyük ölçekli işletmelerde,

2. Atölyelerde,

3. Kendi işinde vb. yerlerde çalışabilirler.

 EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında El Sanatları Teknolojisi alanında eğitim almış ve
tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde El Sanatları Teknolojisi alanında sektör
deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.

 BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

» Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

» Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

» Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

» Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

» Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

» Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


 EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 240/192 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller
ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır

 TANIMLI MODÜLLER ve SÜRELERİ
 GERİ DÖNÜŞÜM32     RENK32   
 MODEL TASARIMI VE ÖLÇME 32     KAĞIT KESİM32   
 KÂĞIT ÖRME VE BİRLEŞTİRME 64     ATIK KAĞIT VE MUHTELİF AMBALAJDAN AKSESUAR YAPIMI40   
 
 ATIK KÂĞIT VE MUHTELİF AMBALAJDAN AKSESUAR YAPIMI BRANŞI MODÜLER PROGRAMI
 

ATIK KÂĞIT VE MUHTELİF AMBALAJDAN AKSESUAR YAPIMI Branşı'nın talep edildiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizden, size yakın Merkezimize ATIK KÂĞIT VE MUHTELİF AMBALAJDAN AKSESUAR YAPIMI Branşında eğitim almak için buraya tıklayarak online başvuruda bulunabilirsiniz.
 

ATIK KÂĞIT VE MUHTELİF AMBALAJDAN AKSESUAR YAPIMI Branşında eğitimlerin devam ettiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizde ATIK KÂĞIT VE MUHTELİF AMBALAJDAN AKSESUAR YAPIMI Branşında eğitimlerimiz devam etmektedir.
 
 
 Bu Branşta eğitim almak istiyorsanız buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Branşın açılacağı Kurs Merkezi'nin iletişim ve adres bilgilerine Kurs Merkezi adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
 Eğitim almak istediğiniz branşın mevcut olmaması durumunda da ilgili branş için yine size yakın Kurs Merkezimize başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü, KO-MEK'te kurslar tamamen talebiniz doğrultusunda açılmaktadır.
 
 Kurslarımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti olup; herhangi bir ücret talep edilmemektedir.