KO-MEK Branş Rehberi
 
 YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE SEVİYE A1
 
 
  Meslek - Branş : YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE SEVİYE A1
 
 
 
KURSA BAŞVUR

 MESLEK ELEMANI TANIMI
Konuştuğu kişilerle basit düzeyde ihtiyaçları karşılayabilmek adına bilinen günlük ifadeleri türkçe sözcükleri ve dil yapılarını kullanarak dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

 GİRİŞ KOŞULLARI
1. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

 İSTİHDAM ALANLARI
1. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

 EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında Türkçe alanında eğitim almış ve tercihen deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır. 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Türk Dili ve Edebiyatı alanında deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır. 3. Programın uygulanmasında Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı alanında eğitim almış bölüm mezunu olmalıdır.

 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Bireylerin çeşitli ölçme araçları kullanılarak, 1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir. 2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir. 3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir. 4. Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği, 5. Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı, 6. Dil becerilerini eleştirel düşünebilmede, problem çözebilmede, yaratıcılıkta ne derecede kullandığı,

 BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

» Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

» Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

» Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

» Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

» Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

» Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


 EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 200/128 saat olarak planlanmıştır. 2. Eğitim süresinin okul ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

 TANIMLI MODÜLLER ve SÜRELERİ
 BEN VE YAKIN ÇEVREM40     GÜNLÜK YAŞAM24   
 İNSANLARIN GÖRÜNÜŞLERİ VE TANIMLAMALAR24     ZAMAN VE MEKAN24   
 SOSYAL HAYAT24     GÜNLÜK HAYATTA İLETİŞİM40   
 AİLE İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE24     ALIŞKANLIKLAR VE TERCİHLER24   
 YİYECEKLER VE İÇECEKLER24     GELECEĞİ PLANLAMA,GEÇMİŞİ ANLATMA 24   
 YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE EVİYE A1136   
 
 YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE SEVİYE A1 BRANŞI MODÜLER PROGRAMI
 

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE SEVİYE A1 Branşı'nın talep edildiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizden, size yakın Merkezimize YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE SEVİYE A1 Branşında eğitim almak için buraya tıklayarak online başvuruda bulunabilirsiniz.
 

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE SEVİYE A1 Branşında eğitimlerin devam ettiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizde YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE SEVİYE A1 Branşında eğitimlerimiz devam etmektedir.
 
 
 Bu Branşta eğitim almak istiyorsanız buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Branşın açılacağı Kurs Merkezi'nin iletişim ve adres bilgilerine Kurs Merkezi adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
 Eğitim almak istediğiniz branşın mevcut olmaması durumunda da ilgili branş için yine size yakın Kurs Merkezimize başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü, KO-MEK'te kurslar tamamen talebiniz doğrultusunda açılmaktadır.
 
 Kurslarımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti olup; herhangi bir ücret talep edilmemektedir.