KO-MEK Branş Rehberi
 
 İNGİLİZCE A2 SEVİYESİ
 
 
  Meslek - Branş : İNGİLİZCE A2 SEVİYESİ
 
 
 
KURSA BAŞVUR

 MESLEK ELEMANI TANIMI
Konuştuğu kişilerle günlük hayat,yaşanan deneyimler, sağlık ve beslenme,
doğa,çevre ve kurallar, bilim,sanat ve teknoloji adına bilinen günlük ifadeleri yabancı
dilde dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip
kişidir.

 GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Seviye A1 belgesine sahip olmak veya Merkezlerce yapılacak A1 Seviye yeterlilik
sınavında başarılı olmak.
3. Programdaki yeterlikleri kazanabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak

 İSTİHDAM ALANLARI
Programın gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler,
Yabancı diller alanı altında kazandırılan yeterlikler bir meslek kazandırmaya
yönelik değildir.

 EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında alanında eğitim almış ve tercihen deneyimli olan alan
öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında bu alanda üniversite mezunu olanlar görev almalıdır.
3. Üniversite mezunu olup Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 puan
alanlar görev almalıdır.
4. Üniversite mezunu olup Üniversiteler arası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en
az 70 puan alanlar görev almalıdır.

 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin/kursiyerlerin
başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, öğrencilerin/kursiyerlerin süreç
içerisindeki gelişimine ilişkin dönüt sağlamak amacıyla yapılır.
Bireylerin çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği,

 BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

» Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

» Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

» Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

» Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

» Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

» Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


 EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 240/160 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili
açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

 TANIMLI MODÜLLER ve SÜRELERİ
 KİŞİSEL BİLGİLER VE TANITIM16     ÇEVREM16   
 GÜNLÜK HAYAT VE RUTİNLER16     BOŞ ZAMAN VE EĞLENCE16   
 ALIŞVERİŞ16     EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI16   
 GEÇMİŞ16     GELECEK ÖZEL GÜNLER VE KUTLAMALAR16   
 GÜNCEL KONULAR16     ÜLKELER VE SEYAHAT16   
 
 İNGİLİZCE A2 SEVİYESİ BRANŞI MODÜLER PROGRAMI
 

İNGİLİZCE A2 SEVİYESİ Branşı'nın talep edildiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizden, size yakın Merkezimize İNGİLİZCE A2 SEVİYESİ Branşında eğitim almak için buraya tıklayarak online başvuruda bulunabilirsiniz.
 

İNGİLİZCE A2 SEVİYESİ Branşında eğitimlerin devam ettiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizde İNGİLİZCE A2 SEVİYESİ Branşında eğitimlerimiz devam etmektedir.
 
 
 Bu Branşta eğitim almak istiyorsanız buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Branşın açılacağı Kurs Merkezi'nin iletişim ve adres bilgilerine Kurs Merkezi adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
 Eğitim almak istediğiniz branşın mevcut olmaması durumunda da ilgili branş için yine size yakın Kurs Merkezimize başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü, KO-MEK'te kurslar tamamen talebiniz doğrultusunda açılmaktadır.
 
 Kurslarımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti olup; herhangi bir ücret talep edilmemektedir.