KO-MEK Branş Rehberi
 
 İSPANYOLCA A1 SEVİYESİ
 
 
  Meslek - Branş : İSPANYOLCA A1 SEVİYESİ
 
 
 
KURSA BAŞVUR

 MESLEK ELEMANI TANIMI
Konuştuğu kişilerle basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına
bilinen günlük ifadeleri yabancı dilde dinleme, okuma, yazma, konuşma ve
iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

 GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

2. Programdaki yeterlikleri kazanabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip
olmak.

 İSTİHDAM ALANLARI
Programın gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;
Yabancı diller alanı altında kazandırılan yeterlikler bir meslek
kazandırmaya yönelik değildir

 EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında alanında eğitim almış ve tercihen deneyimli
olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında bu alanda üniversite mezunu olanlar görev
almalıdır.

3. Üniversite mezunu olup Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından
yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından
(KPDS) en az 70 puan alanlar görev almalıdır.

 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin/kursiyerlerin
başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, öğrencilerin/kursiyerlerin süreç
içerisindeki gelişimine ilişkin dönüt sağlamak amacıyla yapılır.
Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve öğrencinin gelişimini
izlemeyi amaçlar.
Bireylerin çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir...

 BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

» Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

» Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

» Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

» Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

» Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

» Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


 EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 200/120 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile
ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır

 TANIMLI MODÜLLER ve SÜRELERİ
 GÜNLÜK HAYATTA İLETİŞİM16     AİLE İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE24   
 ALIŞKANLIKLAR VE TERCİHLER24     YİYECEKLER VE İÇECEKLER24   
 GELECEĞİ PLANLAMA,GEÇMİŞİ ANLATMA32   
 
 İSPANYOLCA A1 SEVİYESİ BRANŞI MODÜLER PROGRAMI
 

İSPANYOLCA A1 SEVİYESİ Branşı'nın talep edildiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizden, size yakın Merkezimize İSPANYOLCA A1 SEVİYESİ Branşında eğitim almak için buraya tıklayarak online başvuruda bulunabilirsiniz.
 

İSPANYOLCA A1 SEVİYESİ Branşında eğitimlerin devam ettiği KO-MEK Kurs Merkezleri :
 
 
 Yukarıda belirtilen Kurs Merkezlerimizde İSPANYOLCA A1 SEVİYESİ Branşında eğitimlerimiz devam etmektedir.
 
 
 Bu Branşta eğitim almak istiyorsanız buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Branşın açılacağı Kurs Merkezi'nin iletişim ve adres bilgilerine Kurs Merkezi adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
 Eğitim almak istediğiniz branşın mevcut olmaması durumunda da ilgili branş için yine size yakın Kurs Merkezimize başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü, KO-MEK'te kurslar tamamen talebiniz doğrultusunda açılmaktadır.
 
 Kurslarımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti olup; herhangi bir ücret talep edilmemektedir.